Toolbox

Vergelijk

Itho Daalderop-comfort koop je energiebewust

Wie kent niet de energielabels op tv’s, koelkasten, wasmachines en verlichting? Allemaal voldoen ze aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn voor energiegerelateerde producten. Per 26 september 2015 geldt dit ook voor verwarmings- en warmwatertoestellen tot 400 kW en boilers en warmwateropslagtanks tot 2.000 liter. En vanaf 1 januari 2016 de woonhuisventilatoren. Vanaf die data mogen er binnen de genoemde productgroepen alleen nog maar Ecodesign-conforme producten verkocht worden.

Wat is Ecodesign?

Ecodesign bestaat uit een pakket minimumeisen op het gebied van energieprestaties en op basis van andere milieucriteria waaraan energiegerelateerde producten moeten voldoen. Vanaf 1 augustus 2015 mogen er bijvoorbeeld alleen nog HR-ketels verkocht worden die zijn voorzien van een energiezuinige A-pomp met een EEI (Energy Efficiency Index) van 0,23 of lager. De overige maatregelen gelden vanaf 26 september 2015. Voor woonhuisventilatoren geldt een datum van 1 januari 2016.

Wat is Energielabeling?

Energielabels (ook wel productlabels genoemd indien er sprake is van één product) informeren u eenvoudig en in één oogopslag over de energieprestaties, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van een product. De kwalificatie op basis van energie-efficiëntie varieert hier van G tot en met A+++. De energielabels voor ventilatie-units bevatten specifieke informatie met betrekking tot ventilatie. Het product moet bovendien voorzien zijn van een document met technische gegevens over het energieverbruik.

Pakketlabels

Is er sprake van een systeem of combinatie van producten, in plaats van één product? Dan wordt er - met uitzondering van ventilatie - gebruikt gemaakt van zogenoemde pakketlabels.

Documentatie

Raadpleeg voor uitgebreide informatie onze Ecodesign brochure en voor een totaaloverzicht van alle labels Labeloverzicht. Of informeer bij de installateur naar de veranderingen en de mogelijkheden.